Privacybeleid

Created on 9 June, 2023 | 102 views | 1 minutes read

Overeenkomstig ons privacybeleid gaan wij zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Wij zullen deze niet aan derden ter beschikking stellen.  


Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om u diensten te leveren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Verzenden van een eventuele nieuwsbrief

- Contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@filk.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.Updated on 10 June, 2023